Quảng Ngãi: nông dân khốn đốn vì lúa chín mà không được phép gặt!

Quảng Ngãi: nông dân khốn đốn vì lúa chín mà không thể thu hoạch Ruộng là của mình nhưng quyền đi cắt lúa lại nằm trong tay kẻ khác

Bài viết liên quan Cùng tác giả

Trả lời